بسیاری از عاشقان گل و گیاه با صحنه نابودی گیاه خود توسط سگ دلبندشان مواجه شده‌اند! تنها کسانی که این تجربه را داشته‌اند می‌دانند که این اتفاق، چقدر خشمگین کننده و آزار دهنده است، اما ماجرا فقط همین نیست؛ این اتفاق می‌تواند برای سگ نیز بسیار خطرناک باشد؛ به‌طوری‌که برخی گیاهان برای سگ ها سمی هستند و…
ادامه مطلب ...